Polityka Prywatności

 • Polityka Prywatności

Część I

Dane osobowe

Działając w zgodzie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”), poniżej przekazujemy Ci informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Global Assistance Polska Sp. z o. o. (dalej „Administrator” lub „GAP”).
 1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
  • przesłanie maila na adres biuro@global-assistance.pl,
  • kontakt telefoniczny pod numerem (22) 602 40 00 ,
  • przesłanie pisma na adres jego siedziby, tj. Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa.

 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Darią Rychlik, możliwy jest poprzez:
  • przesłanie maila na adres: iod@global-assistance.pl,
  • przesłanie pisma z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” na adres wskazany w pkt 2c) powyżej.
 1. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie (za pośrednictwem wiadomości email lub telefonu). Podstawę prawną przetwarzania stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a jest nim możliwość ustosunkowania się do treści przesłanego przez Ciebie pytania;
  • marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Ciebie zgoda;
  • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a jest nim możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane następującym podmiotom:
  • podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie szczególnych przepisów prawa,
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym w szczególności dostawcom usług IT, ewentualnie podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 1. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane:
  • do momentu wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody,
  • przez okres niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz z przysługującego Ci prawa do sprzeciwu lub prawa do zapomnienia i Twoje żądania w tym zakresie zostaną przez nas rozpatrzone pozytywnie.
 1. Twoje prawa to:
  • prawo żądania dostępu do danych osobowych,
  • prawo do żądania ich sprostowania,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych (w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody i jednocześnie w sposób zautomatyzowany),
  • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes),
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych (w zakresie, w jakim jest ona podstawą prawną ich przetwarzania). Możesz wycofać wyrażoną przez Ciebie zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy zanim tego dokonasz.

  W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw przekaż nam swoje żądanie w sposób określony w pkt 2 i 3 powyżej.

  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informujemy, że nie masz obowiązku podania nam swoich danych osobowych, będzie to jednak niezbędne w celu realizacji celów, o których mowa w pkt 4 powyżej.

Część II

Pliki Cookies

Nasza strona wykorzystuje tzw. pliki Cookies, inaczej ciasteczka, czyli informacje, które zapisywane są na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz. Dane pochodzące z plików Cookies nie są przez nas wykorzystywane do identyfikacji użytkowników naszej strony, służą jedynie celom związanym z administrowaniem serwisem, w szczególności celom związanym z zapewnieniem optymalnej obsługi strony.

Informacje pochodzące z plików Cookies mogą być przez nas wykorzystywane do celów analitycznych i statystycznych, przy czym wyniki tych analiz i statystyk nie zawierają cech identyfikujących użytkowników naszej strony.

Pliki Cookies, jakie wykorzystujemy to:

 • zewnętrzne – Google Analytics.

Nasza strona wykorzystuje także narzędzie, jakim jest Google Analytics. Narzędzie to służy nam do tworzenia statystyk dotyczących sposobu korzystania z naszej strony.

Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików Cookies na Twoim urządzeniu końcowym, możesz usunąć dotychczas zapisane tam pliki oraz zablokować możliwość dalszego ich zapisywania poprzez zmianę ustawień w przeglądarce, z której korzystasz. Takie działanie może jednak utrudnić korzystanie z serwisów internetowych.

Część II

Zmiany

W przypadku zaistnienia zmian w wyżej opisanych sposobach zbierania i przetwarzania informacji, treść niniejszej Polityki zostanie przez nas zmodyfikowana.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

* Proszę podać Imię i Nazwisko
* Niepoprawny adres email
* Niepoprawny numer telefonu
* Proszę wypełnić pole tekstowe
* Zgoda Wymagana
* Zgoda Wymagana

phone

+48 22 602 40 00

Aktualna przeglądarka nie jest wspierana prosimy zainstalować nowszą nowszą werję, lub użyć innej: